Bc. Daniel Korcsmáros

Diplomová práce

Najväčšie byrokratické prekážky ovplyvňujúce podnikanie v hotelierstve a gastronómii v Česku a na Slovensku

The biggest bureaucratic barriers affecting the hotel and gastronomy business in the Czech Republic and Slovakia
Abstract:
The subject of this diploma thesis is the biggest bureaucratic barriers affecting the hotel and gastronomy business in the Czech Republic and the Slovak Republic. The thesis deals with the theoretical definition of bureaucracy, its development and type. It introduces the bureaucratic index, administrative burdens and hospitality and gastronomy itselfs. The main part focuses on the analysis and comparison …více
Abstract:
Predmetom tejto diplomovej práce sú najväčšie byrokratické prekážky ovplyvňujúce podnikanie v hotelierstve a gastronómii v Českej republike a Slovenskej republike. Práca sa venuje teoretickej definícii byrokracie, jej vývoju a typom. Oboznamuje o byrokratickom indexe, administratívnej záťaži a hotelierstve a gastronómii ako takých. Hlavná časť sa zameriava na analýzu a komparáciu vybraných prekážok …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 6. 2020
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/f49au/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2021
  • Vedoucí: Ing. Petr Studnička, PhD.
  • Oponent: Ing. Josef Pátek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze