Mgr. Ondřej Prokop

Bakalářská práce

Uhlovodíky a oxid uhličitý v půdním vzduchu nad a mimo ložisko ropy a plynu

Hydrocarbons and carbon dioxide in the soil air over and outside oil and gas field
Anotace:
V okolí zlikvidovaného vrtu bylo měřeno složení půdního vzduchu pomocí terénního přístroje Ecoprobe 5 v 36 bodech v hloubce 10 a 60 cm. Studovaná oblast byla v době měření pokryta travním porostem, měřené body byly lokalizovány v síti s rozestupem 1,86 m. Každé měření sestávalo ze 100 dílčích údajů, průměrný obsah byl cca 7 200 ppm CO2, 2 600 ppm metanu (C1) a 19 % O2 (objemové % nebo ppm). Maximální …více
Abstract:
The composition of soil air was measured in place of an abandoned borehole with field device Ecoprobe 5 in 36 spots at depth of 10 to 60 cm. The investigated area was covered by grass. Measured spots were situated in a grid with spacings of 1.85 m. Each measurement consisted of one hundered data sampled in 10 s time interval at a rate of 10 s-1, from which the average amount was calculated: cca 7 200 …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 2. 2014
  • Vedoucí: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta