Theses 

HENRI BERGSON - FILOSOFICKÁ INTERPRETACE NÁBOŽENSTVÍ (Na příkladu díla: Dva zdroje morálky a náboženství a dalších děl) – Lucie TŘÍSKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Humanistika

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Lucie TŘÍSKOVÁ

Bakalářská práce

HENRI BERGSON - FILOSOFICKÁ INTERPRETACE NÁBOŽENSTVÍ (Na příkladu díla: Dva zdroje morálky a náboženství a dalších děl)

H. Bergson - the philosophical exegesis of the religion problem (The analysis Brgson work)

Anotace: Bakalářská práce vychází z charakteristiky, života, díla, myslitelského kontextu a vztahu Henriho Bergsona k jiným filosofickým, zejména dobovým proudům. Jádrem práce je pochopení a následná analýza díla Dva zdroje morálky a náboženství, s využitím dalších děl Henriho Bergsona. Kromě celkové charakteristiky se zaměřuje na religiózní motivy v Bergsonově tvorbě a jeho filosofickou analýzu fenoménu náboženství, konkrétněji pak křesťanství.

Abstract: This bachelor thesis is based on Henri Bergson's characteristics, life, work, philosophical context, and relationship to other philosophical, especially contemporary currents. The essence of the thesis is to understand and subsequently analyze "The Two Sources of Morality and Religion" using other works by Henri Bergson. Besides the overall characteristic, the thesis focuses on religious themes in Bergson's work and his philosophical analysis of the phenomenon of religion, specifically Christianity. This thesis therefore also reflects the religious motifs in Bergson's philosophical work in general.

Klíčová slova: Bergson, statické náboženství, dynamické náboženství, statická etika, dynamická etika, religiózní motivy, tvořivé úsilí, magie, mystika, fenomén élan vital

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eduard Neupauer, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=55418 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

Jak správně citovat práci

TŘÍSKOVÁ, Lucie. HENRI BERGSON - FILOSOFICKÁ INTERPRETACE NÁBOŽENSTVÍ (Na příkladu díla: Dva zdroje morálky a náboženství a dalších děl). Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 07:54, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz