Lucie TŘÍSKOVÁ

Bakalářská práce

HENRI BERGSON - FILOSOFICKÁ INTERPRETACE NÁBOŽENSTVÍ (Na příkladu díla: Dva zdroje morálky a náboženství a dalších děl)

H. Bergson - the philosophical exegesis of the religion problem (The analysis Brgson work)
Anotace:
Bakalářská práce vychází z charakteristiky, života, díla, myslitelského kontextu a vztahu Henriho Bergsona k jiným filosofickým, zejména dobovým proudům. Jádrem práce je pochopení a následná analýza díla Dva zdroje morálky a náboženství, s využitím dalších děl Henriho Bergsona. Kromě celkové charakteristiky se zaměřuje na religiózní motivy v Bergsonově tvorbě a jeho filosofickou analýzu fenoménu náboženství …více
Abstract:
This bachelor thesis is based on Henri Bergson's characteristics, life, work, philosophical context, and relationship to other philosophical, especially contemporary currents. The essence of the thesis is to understand and subsequently analyze "The Two Sources of Morality and Religion" using other works by Henri Bergson. Besides the overall characteristic, the thesis focuses on religious themes in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Eduard Neupauer, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TŘÍSKOVÁ, Lucie. HENRI BERGSON - FILOSOFICKÁ INTERPRETACE NÁBOŽENSTVÍ (Na příkladu díla: Dva zdroje morálky a náboženství a dalších děl). Plzeň, 2013. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Humanistika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.