Ilona RŮŽIČKOVÁ

Bakalářská práce

Změny v poptávce po pracovní síle v ČR po roce 2014

Changes in demand for labour in the Czech Republic after 2014
Anotace:
Trh práce je neustále řešeným tématem po celém světě. V České republice byl v roce 2020 registrován historicky nejvyšší počet volných pracovních míst. Poptávka po pracovnících souvisí i do jisté míry se zahraniční pracovní sílou. Cílem bakalářské práce je zjistit, zda je poptávka po pracovní síle v současnosti opravdu tak vysoká, jak ukazují veřejné statistiky, a zda je reálný rovněž její neustále …více
Abstract:
The labour market is a constant topic all over the world. In the Czech Republic, the highest number of vacancies was registered in 2020. The demand for workers is also to some extent related to the foreign workforce. The primary aim of this bachelor thesis is to find out whether the demand for labour is really as high as currently shown by public statistics, and whether its continuously increasing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 5. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Bc. Šárka Palcrová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RŮŽIČKOVÁ, Ilona. Změny v poptávce po pracovní síle v ČR po roce 2014. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická