Jana ROTTEROVÁ

Diplomová práce

Postoj Ústavního soudu České republiky a Ústavního soudu Slovenské republiky k právu Evropské unie

Attitude of the Constitutional Court of the Czech Republic and the Constitutional Court of the Slovak Republic towards the European Union law
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá srovnáním postojů Ústavního soudu České republiky a Ústavního soudu Slovenské republiky k právu Evropské unie. Počáteční teoretická část předkládá stručný popis vztahu vnitrostátního práva, mezinárodního práva a práva Evropské unie. Zmiňuje klíčové principy aplikace evropského práva v členských zemích a ukazuje, jak byly novelizovány národní ústavy České a Slovenské republiky …více
Abstract:
This thesis compares the attitude of the Constitutional Court of the Czech Republic and the Constitutional Court of the Slovak republic to the law of the European Union. The initial theoretical part provides a brief description of the relationship between European Union law, international law, and national law. It mentions key principles of the application of the EU law in member states and shows constitutional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2020

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. JUDr. Michal Bartoň, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ROTTEROVÁ, Jana. Postoj Ústavního soudu České republiky a Ústavního soudu Slovenské republiky k právu Evropské unie. Olomouc, 2020. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Právnická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Právnická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 9metnp 9metnp/2
1. 4. 2020
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.