Martina Mösová

Bachelor's thesis

Zefektivnění provozu na regionální trati Most - Moldava v Krušných horách

Streamlining operations at the regional track Most - Moldava v Krušných horách
Abstract:
Práce se zaměřuje na zefektivnění regionální tratě Most - Moldava v Krušných horách. Její technický a historický význam, ale především současný technický stav. Dále jsou zde vyčísleny náklady na provoz a význam z hlediska obslužnosti Ústeckého kraje.
Abstract:
The work focuses on streamlining regional track Most - Moldava v Krušných horách. Its technical and historical significance, but also the current technical condition. There are also quantified the cost of operation and importance in terms of serviceability Usti Region.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 2. 6. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 6. 2017
  • Supervisor: Ing. Jindřich Ježek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Mösová, Martina. Zefektivnění provozu na regionální trati Most - Moldava v Krušných horách. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

University of Pardubice

Faculty of Transport Engineering

Bachelor programme / field:
Transport Technology and Communications / Transport Management, Marketing and Logistics

Theses on a related topic