Bc. Markéta Kašparová

Bachelor's thesis

Kyselina chlorogenová a její deriváty v kávových bobech

Chlorogenic Acid and its Derivatives in Coffee Beans
Abstract:
Práce je věnována obsahovým složkám kávy, zejména chlorogenové kyselině a jejím derivátům. Skupina chlorogenových kyselin se přirozeně vyskytuje v rostlinách. Jedná se o estery kyseliny chinové se skořicovými kyselinami. V práci bylo provedeno jejich stanovení ve vzorcích nízko pražené kávy do 120 °C. Byly extrahovány dva izomery, které představují největší podíl mezi CGA. Jedná se o chlorogenovou …more
Abstract:
This work is dedicated to content components of coffee, mainly chlorogeinc acid and its derivatives. Natural occurrence of group of chlorogenic acids is in plants. Chemicaly, they are formed by the esterification of -(-)quinic acid with cinnamic acids. They have been determined in samples of coffee roasted up to 120 °C in this study. Chlorogenic and neochlorogenic acids, two isomers have been extracted …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 17. 7. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 8. 2015
  • Supervisor: doc. Ing. Petra Bajerová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Kašparová, Markéta. Kyselina chlorogenová a její deriváty v kávových bobech. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

University of Pardubice

Faculty of Chemical Technology

Bachelor programme / field:
Chemistry and Technology of Foodstuffs / Evaluation and Analysis of Foodstuffs

Theses on a related topic