Vladimír NEVOLE

Bakalářská práce

Drogy a středoškolská mládež

Drugs and students of a secondary schools
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou zneužíváním nelegálních drog středoškolskou mládeží v okrese Jeseník. Teoretická část rozebírá základní pojmy, specifikuje faktory vzniku drogových závislostí, popisuje aktuální klasifikace drogových závislostí a základní druhy drog. V závěru teoretické části jsou popisovány preventivní strategie uplatňované v boji s drogovým problémem. Praktická část je zaměřena …více
Abstract:
Bachelors disertation have to busy abuse unlegal drugs of the secondary students in the Jeseník region. The theoretical part offers the details of the basic terminology, it also specifies the factors of the origin of the addiction drugs, give an account of topical classification addiction grugs and basic kinds of drugs. The end of the theoretical part deals with the strategies of the prevention exercised …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2010
Zveřejnit od: 9. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Osadník

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NEVOLE, Vladimír. Drogy a středoškolská mládež. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace