Bc. Denis Cisár

Diplomová práce

Narrative Structure, Corruption and Social Class in the First Series of 'The Wire'

Narrative Structure, Corruption and Social Class in the First Series of 'The Wire'
Anotace:
Diplomová práce s názvem dějová struktura, korupce a společenská třída v první sérii "The Wire", diskutuje o úloze korupce v prostředí vymáhání práva a obchodu s drogami v americkém velkoměstě, jako je Baltimore, tak jak je prezentovánO v seriálu z produkce HBO "The Wire". hlavním cílem diplomové práce je hledat případy korupce v obou prostředích s ohledem na společenskou třídu, etiku, legálnost, integritu …více
Abstract:
The diploma thesis titled Narrative Structure, Corruption and Social Class in the First Series of 'The Wire' discusses the role of corruption in the enviroments of law enforcement and drug trade in an American metropolitan city such as Baltimore as presented in HBO's TV series 'The Wire'. The thesis' main aim is to search for instances of corruption in both environments with relation to social class …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2015
  • Vedoucí: Ph.D. Stephen Paul Hardy
  • Oponent: doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta