Mgr. Bc. Martin Peňák

Bakalářská práce

Klient služby WFS v kontextu směrnice INSPIRE

WFS client in context of INSPIRE directive
Abstract:
This thesis deals with design of WFS client in context of INSPIRE directive. At first, we describe this directive, involved institutions and implementation process. Next, we analyse WFS standard, supported operations and GML language. Finally, we look at possibilities of actual realization of WFS client. We focus at key processes as class generating from XML schemas or data deserialization.
Abstract:
Práca sa zaoberá návrhom klienta WFS v kontexte smernice INSPIRE. Na začiatku popisujeme túto smernicu, zapojené inštitúcie a proces jej implementácie. Ďalej analyzujeme štandard WFS, podporované operácie a jazyk GML. Nakoniec sa pozrieme na možnosti skutočnej realizácie klienta WFS. Zameriame sa pritom na kľúčové procesy ako generovanie tried z XML schém alebo deserializáciu dát.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2013
  • Vedoucí: RNDr. Milan Drášil, CSc.
  • Oponent: RNDr. Rudolf Richter, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat

Práce na příbuzné téma