Bc. Nikola Salvianyová

Diplomová práce

Financovanie a finančná podpora malých a stredných podnikov v SR

Funding and financial support to SMEs in Slovakia
Abstract:
This thesis deals with standard and alternative forms of financing small and medium enterprises in Slovakia. The subject of the theoretical part is the definition of basic concepts enterprise, entrepreneurship, SMEs, standard forms of financing as well as alternative forms of financing. The empirical part of the thesis examines the financial condition of the company and means that are appropriate for …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá štandardnými a alternatívnymi formami financovania malých a stredných podnikov na Slovensku. Predmetom teoretickej časti je vymedzenie základných pojmov podnik, podnikanie, malé a stredné podniky, štandardné formy financovania ako aj alternatívne formy financovania. Empirická časť diplomovej práce skúma finančný stav podniku a prostriedky, ktoré sú vhodné pre konkrétny podnik …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2014
  • Vedoucí: Doc. Ing. Elena Fetisovova, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Peter Gallo, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK