Theses 

Faktory podporující zdravý životní styl dospělé populace – Věra Klementová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Věra Klementová

Bakalářská práce

Faktory podporující zdravý životní styl dospělé populace

Factors supporting a healthy lifestyle of adult population

Anotace: Bakalářská práce pojednává o problematice zdravého životního stylu populace středně dospělých v regionu Trutnovsko, o faktorech podporujících zdravý životní styl vybrané skupiny obyvatel a v neposlední řadě o specifičnosti současného nezdravého životního stylu. Cílem práce je zmapovat u dané skupiny dospělých jedinců dodržování zásad zdravého životního stylu, osobní postoje k této problematice. Dílčím cílem je motivovat jedince ke změně současného nezdravého stylu života, probudit v nich zájem a docílit pozitivní změny v této oblasti. V empirické části je k realizaci průzkumu použit kvantitativně orientovaný výzkum, realizovaný metodou anonymních dotazníků. V první kapitole této bakalářské práce je ústředním tématem životní styl. Zmíněny jsou salutoprotektivní a rizikové faktory životního stylu a v neposlední řadě faktory podporující zdravý životní styl v kontextu tzv. čtyř pilířů zdraví - zdravá strava, dostatek pohybu, duševní rovnováha a příznivé životní prostředí. Druhá kapitola je věnována zdraví a prevenci. Uvedeny jsou i determinanty zdraví a nejčastě-jší typy civilizačních onemocnění. V třetí kapitole nazvané Populace středně dospělých v regionu Trutnovsko najdeme charakteristiku trutnovského regionu a populace středně dospělých, která se stala výzkumným souborem v empirické části této bakalářské práce.

Klíčová slova: styl životní, zdraví, prevence

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: PhDr. Václav Bělík, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Text práce Text práce
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 08:40, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz