Nehro ŠABANI

Bakalářská práce

Pasivní a aktivní investice do nemovitostí v ČR

Passive and active investment in real estate in the Czech Republic
Anotace:
Práce se bude zabývat možností investování do nemovitostí, jakožto nástroji k zajištění na stáří. Cílem práce je tedy prokázat či vyvrátit, že investice do nemovitostních fondů na trhu v ČR jsou vhodnější variantou investice do nemovitosti z pohledu drobného investora nežli samotná investice do koupě a pronájmu nemovitostí. V teoretické části práce dojde k identifikaci a charakteristice klíčových faktorů …více
Abstract:
The seminar work will explore the possibility of investing in real estate as a means tool to secure income in old age. The aim of the thesis is to prove or disprove that investment in through real estate funds on the market in the Czech Republic is a more suitable option for the small investor than the direct investment in the purchase or lease of real estate. In the theoretical part, the key factors …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2020
  • Vedoucí: Ing. Jiří Uhman

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠABANI, Nehro. Pasivní a aktivní investice do nemovitostí v ČR. Ústí nad Labem, 2019. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Ekonomika a management

Práce na příbuzné téma