Markéta KOLÍNSKÁ

Bachelor's thesis

Ošetřovatelský proces u klientů s onemocněním Diabetes mellitus, se zaměřením na jejich informovanost stravování.

Nursing process for clients with the disease diabetes mellitus, focusing on their awareness of food.
Abstract:
Bakalářská práce na téma {\clq}qOšetřovatelský proces u klientů s onemocněním Diabetes mellitus, se zaměřením na jejich informovanost o stravování. V teoretické části se zaměřuji na samotné onemocnění Diabetes mellitus, na její charakteristiku, rozdělení typu a příčin onemocnění, dále klinický obraz, diagnostiku a následnou léčbu. Dále sem zde uvedla komplikace, které nemocné s cukrovkou ohrožují. …more
Abstract:
Bachelor thesis on the topic of "Nursing care of clients with diabetes mellitus, focusing on their awareness of eating. The theoretical part is focused on the disease Diabetes mellitus, its characteristics, type and distribution of causes of disease, the clinical picture, diagnosis and treatment. Furthermore, here are introduced complications that threaten patients with diabetes. In the next chapter …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 31. 3. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2010
  • Supervisor: PhDr. Lenka Müllerová, PhD.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOLÍNSKÁ, Markéta. Ošetřovatelský proces u klientů s onemocněním Diabetes mellitus, se zaměřením na jejich informovanost stravování.. Ústí nad Labem, 2010. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Ústav zdravotnických studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 31. 03. 2010

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Ústav zdravotnických studií

JAN EVANGELISTA PURKYNĚ UNIVERSITY IN ÚSTÍ NAD LABEM

Institute of Health Studies

Bachelor programme / field:
Nursing / General nursing