Bc. Pavla KRÁLÍČKOVÁ

Diplomová práce

Datový model rukopisných Müllerových map Čech

Data model of the Müller's manuscript maps of Bohemia
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá výběrem vhodné lokalizace rastrů rukopisných Müllerových map českých krajů do systému Jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) a následným naplněním databáze sídel údaji získanými ze vstupních map. Pro tvorbu transformačních klíčů byla zvolena sídla zobrazená na rukopisných Müllerových mapách Čech a bylo navrženo několik způsobů lokalizace těchto map. Po zvolení …více
Abstract:
This diploma work deals with the Müller's manuscript map rasters of Bohemian regions, their suitable localization into the Uniform trigonometric cadastral net (S-JTSK) and the consecutive loading of the obtained entry map data into the database of settlements. Settlements displayed on the Müller's manuscript maps of Bohemia were chosen for the generation of the transformation keys and there are multiple …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2011
Identifikátor: 35882

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: Doc. Ing. Václav Čada, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KRÁLÍČKOVÁ, Pavla. Datový model rukopisných Müllerových map Čech. Plzeň, 2011. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 20. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd