Theses 

Změna migračních a azylových politik států Visegrádské skupiny a jejich vliv na průběh migrační krize – Karolína Krystková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Karolína Krystková

Bakalářská práce

Změna migračních a azylových politik států Visegrádské skupiny a jejich vliv na průběh migrační krize

Change of migration and asylum policies of the Visegrad Group and their influence on the course of the migration crisis

Anotace: Bakalářská práce se zabývá analýzou vývoje migrace a žadatelů o azyl v rámci současné migrační krize v Evropské unii. Práce je rozdělena na teoretickou, analytickou a návrhovou část. V teoretické části jsou definovány teorie migrace, azylové a migrační politiky Evropské unie a samotných zemí Visegradské čtyřky, definice provozních ná-kladů a způsob integrace v rámci teorií regionálního rozvoje. Druhá část práce obsahuje analýzu vývoje migrace a žadatelů o azyl v rámci Evropské unie, zemí Visegradské čtyřky a vybraných migračních tras, dále pak změny v postojích jednotlivých vlád a klíčové změny v jednání, provoz jednotlivých azylových a zajišťovacích zařízení v rámci České republiky a v závěru postoj obyvatel České republiky k imigrantům. V návrhové části jsou popsány jednotlivé důsledky vývoje migrace a postojů jednotlivých vlád a k nim jsou navržena možná efektivnější řešení způsobu jednání spolu s návrhy budoucího jednání samotných občanů v rámci úspěšné integrace azylantů.

Abstract: The aim of this thesis is to analyse progress of migration and asylum applicants within current migration crisis. Thesis is devided into three sections: The theoretical, analytical section and the proposal. The first section is focused on defining theories of migration, asylum and migration policies of European Union and the autorities of Visegrad four. Definition of operationg costs and the manner of integration within the theories of regional developement. The second section comprises the analysis of migration and asylum applicants progress within European Union, Visegrad four, and chosen migration routes. The attitudes of the authorities and operationg costs of czech asylum facilities. At the end of second section is demostrated the posture of czech population. In the third section are described the results of analysis and are proposed more effective methods of solutions.

Klíčová slova: syrský konflikt, Evropská unie, migrant, imigrant, uprchlík, azylová politika, azylová zařízení, zařízení pro zajištění cizinců, Balkánská cesta, Visegradská skupina

Keywords: refugee, Syrian conflict, European Union, Visegrad Group, migration, imigrant, asylum policy, asylum facilities, facilities of assurance of citizens, Balkan route

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Zbyšek Korecki, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://is.mendelu.cz/zp/52757 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 5. 2019 13:19, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz