Šimon Berka

Bakalářská práce

Low Power Networks for IoT

Low Power Networks for IoT
Anotace:
Práce se zaměřuje na bezdtrátové sítě s nízkým příkonem (LPWAN - Low Power Wide Area Network). První část práce popisuje jejich historii, dostupnost a vzájemné porovnání. LoRaWAN slouží jako příklad low power sítě použitelné pro IoT zařízení a další část práce popisuje jeji protokol, světovou komunitní síť (The Things Network) a možnosti stavby vlastní brány. Poslední část je zaměřena na stavbu zařízení …více
Abstract:
This thesis is focused on low power wide area networks (LPWANs), their history, availability and comparison. LoRaWAN was selected as a demonstration of a low power network useful for wireless connection of IoT devices. The next part of this thesis describes LoRaWAN protocol itself, community network called The Things Network and various options for building own gateway. The last part focuses on building …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 2. 2019
  • Vedoucí: RNDr. Jan Kasprzak, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Miloš Liška, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat

Práce na příbuzné téma