Mgr. Adéla Prašivková

Diplomová práce

Vyšší moc a její vlivy na smluvní právo

Higher Power and its Impact on Contract Law
Anotace:
Tématem práce je vyšší moc a její vlivy na smluvní právo. Jedná se o právní termín, který označuje mimořádné, nepřekonatelné a smluvními stranami nepředvídatelné události. Jeho význam je řešen z pohledu zákona č. 89/2012 Sb. Cílem práce je předložit praktickou příručku, jak pracovat s pojmem vyšší moc. Jejím obsahem bude především definovat pojem vyšší moc, odlišit jej od obdobných právních institutů …více
Abstract:
The topic of this thesis are the force majeure and its influence on the contract law. The force majeure is a legal term which denotes extraordinary, insuperable events that contracting parties cannot foreseen. Its meaning is treated according to the Act No. 89/2012 Coll. The aim of the thesis is to present a practical guide of how to deal with the term force majeure. Its content defines the term force …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2016
  • Vedoucí: doc. JUDr. Dana Ondrejová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Monika Příkazská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta