Ing. Jana Gabrielová

Bakalářská práce

Postavení a pravomoci prezidenta v ústavním systému ČR a vybraných států

The position and competence of president in constitutional system of Czech Republic and selected countries
Anotace:
Ve své bakalářské práci analyzuji postavení prezidenta v ústavním systému ČR a to nejen vůči moci zákonodárné a výkonné, ale i vůči moci soudní. Zabývám se také jeho pravomocemi, ať už autonomními, či vyžadujícími spolupodpis. Rozebírám dále také vliv politického systému na volbu prezidenta. Poukazuji na problematiku nepřímé volby a pomocí statistického šetření zpracovávám k tomuto tématu postoj veřejnosti …více
Abstract:
The present thesis is an attempt to assess the standing of president in the constitutional system of the Czech Republic and it’s relation to legislative, executive, and judicial powers. Reflection is given, too, to presidential powers, be they autonomous or requiring counter-signature, and to the impact of the political system on presidential election. Discussed as well is indirect election of president …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Mgr. Petr Blažek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Charvát, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná správa