Theses 

Produkt cestovního ruchu destinace pohledem podnikatelské sféry – Bc. Alena Jindráková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a cestovní ruch

Bc. Alena Jindráková

Bakalářská práce

Produkt cestovního ruchu destinace pohledem podnikatelské sféry

Tourism product development of destination in view of entrepreneurs

Anotace: Předmětem bakalářské práce „Produkt cestovního ruchu pohledem podnikatelské sféry cestovního ruchu“ je problematika produktu cestovního ruchu. První, teoretická část práce se zabývá obecnou charakteristikou produktu cestovního ruchu, jeho vnímáním, trendy a tvorbou produktu. Druhá část práce je zaměřena na zájmové území – Mikroregion Hustopeče, jeho charakteristiku, klíčová produktová témata a organizaci cestovního ruchu. Ve třetí části je analyzována spolupráce podnikatelských subjektů, bariéry spolupráce a návrhy a doporučení.

Abstract: The topic of my thesis namely “Tourism product development of destination in view of entrepreneurs” is the point at issue of a tourism product. The first theoretical section of the thesis deals with basic characteristics of a tourism product, perception, trend and production. The second section is focused on the area of interest – Micro-region Hustopece, its characteristics, key product topics and organization of tourism. The last section concerns with analyzing of cooperation among local entrepreneurs, barriers for cooperation and suggestions for improvements.

Klíčová slova: Cestovní ruch, produkt cestovního ruchu, podnikatelé, spolupráce, bariéry, Tourism, tourism product, entrepreneurs, cooperation, barriers

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2013
  • Vedoucí: Ing. Martin Šauer, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 08:00, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz