Bc. Alena Jindráková

Bakalářská práce

Produkt cestovního ruchu destinace pohledem podnikatelské sféry

Tourism product development of destination in view of entrepreneurs
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Produkt cestovního ruchu pohledem podnikatelské sféry cestovního ruchu“ je problematika produktu cestovního ruchu. První, teoretická část práce se zabývá obecnou charakteristikou produktu cestovního ruchu, jeho vnímáním, trendy a tvorbou produktu. Druhá část práce je zaměřena na zájmové území – Mikroregion Hustopeče, jeho charakteristiku, klíčová produktová témata a organizaci …více
Abstract:
The topic of my thesis namely “Tourism product development of destination in view of entrepreneurs” is the point at issue of a tourism product. The first theoretical section of the thesis deals with basic characteristics of a tourism product, perception, trend and production. The second section is focused on the area of interest – Micro-region Hustopece, its characteristics, key product topics and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 1. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2013
  • Vedoucí: Ing. Martin Šauer, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Bc. Andrea Holešinská, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta

Masarykova univerzita

Ekonomicko-správní fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a cestovní ruch