Mgr. Lenka Válková

Master's thesis

Změny v Nařízení Brusel I

The Revision of the Brussels I Regulation
Abstract:
Předmětem diplomové práce „Změny v Nařízení Brusel I“ je analýza změn obsažených v Návrhu Nařízení Brusel I a změn přijatých v Nařízení Brusel I bis a vyhodnocení těchto změn za účelem zjištění, zda revize v dalším období přispěje ke zlepšení fungování současného znění Nařízení Brusel I. Práce analyzuje zejména čtyři hlavní oblasti, kterými jsou: zpřesnění hranice mezi rozhodčím řízením a Nařízením …more
Abstract:
The goal of the thesis entitled “Revision of the Brussels I Regulation” is an analysis of the modifications contained in the original Brussels I Regulation Proposal, modifications subsequently adopted in Brussels I Regulation and evaluation of these modifications for purpose of determination whether a revision contributes to improving the functioning of the current Brussels I Regulation. The thesis …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 3. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 9. 5. 2013
  • Supervisor: prof. JUDr. Naděžda Rozehnalová, CSc.
  • Reader: JUDr. Klára Drličková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta