Bc. Lukáš Hink

Diplomová práce

Doprava v zahraničním obchodě. Možnosti přežití středně velké dopravní firmy.

Transport in Foreign trade. Chances of survival of a middle size transport company.
Anotace:
Doprava hraje klíčovou roli v trvalém procesu rozvoje společnosti. Význam funkce dopravy zboží roste stejně rychle, jako jde kupředu společnost a její nároky. V současné době musí čeští dopravci čelit tvrdé konkurenci na dopravním trhu, a to především díky levnějším dopravcům z východní Evropy. Situace se ještě zhoršila po příchodu světové hospodářské recese, kterou český dopravní trh poprvé zaznamenal …více
Anotace:
irmě Rakotrans. Provedl jsem analýzu této firmy, ve které již několik let pracuji. Zjistil jsem, že i takto velká a dlouhodobě prosperující firma má stále mnoho rezerv a také možností, kde ušetřit na nákladech a lépe alokovat své zdroje. Domnívám se, že cíl práce byl splněn, protože firma dosáhla v první polovině roku 2011 konkrétních úspor. Výsledky potvrzují správnost první hypotézy, neboť firma …více
Abstract:
Transport plays a key role in the continuous process of development. The importance of the function of goods transport is growing as fast as it goes forward the company and its demands. Currently, Czech carriers face stiff competition in the transport market, mainly due to cheaper carriers from Eastern Europe. The situation worsened after the arrival of the global economic recession, the Czech transport …více
Abstract:
lso for where to save on costs and better allocate their resources. I believe that the goal of work was fulfilled, because the company has achieved in the first half of 2011 individual savings. The results confirm the first hypothesis because the firm has for the first half of 2011 profit. It is after 2009 and 2010, the first period when the company got out of red numbers, again in black. The truth …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 10. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 11. 2011
  • Vedoucí: JUDr. Josef Novák
  • Oponent: Ing. Mgr. Jaromír Tichý, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní