Bc. Petr Matuszek

Diplomová práce

Narativní vzorce v rámci hudebního výraziva Petra Pokorného

Narrative Patterns in Context of Musical Phraseology of Petr Pokorny.
Anotace:
Oblast zájmu jsou pevně charakterizovaná (časově i stylově) zlomová období tvorby pražského skladatele Petra Pokorného, a to v konkrétním zaměření na stěžejní vokální skladby, které charakterizují postupný vývoj a změny autorského rukopisu. Jeho stručná a obecná charakterizace je postupně cílené využívání narativních šablon jako záměrného tvůrčího postupu k přenosu základní výpovědní sdělnosti. Ty …více
Abstract:
The field of interest are firmly (by time and style) characterized breaking periods of the creation of Prague composer Petr Pokorný, and this within particular focus on main vocal compositions, which characterize gradual progress and changes of author manuscript. His brief and general characterization is gradually aimed usage of narrative patterns as intentional creative technique to transfer basic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Petr Macek, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Miloš Štědroň, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Hudební věda