Petr HEMZÁČEK

Bakalářská práce

Sledování změn posturální stability při dlouhodobém tréninku na přístroji Nintendo Wii

Monitoring changes in postural stability during a long-term training on Nintendo Wii
Anotace:
Tato práce pojednává o možnostech a výhodách využití herních konzolí a s nimi spojenými pohybovými hrami v rehabilitaci a fyzioterapii jako takové. Popisuje obecně historii jednotlivých herních konzolí, vysvětluje výhodu jejich použití při rehabilitaci, převážně systém Nintendo Wii (Nintendo Wii U) spolu s Wii Balance Board. Wii Balance Board je balanční podložka určená pro tyto konzole, spolupracující …více
Abstract:
This paper discusses the possibilities and the benefits of gaming consoles and associated games in motion rehabilitation and physiotherapy as such. It describes the general history of gaming consoles, explains the benefits of their use in rehabilitation, mainly the Nintendo Wii (Nintendo Wii U) along with the Wii Balance Board. Wii Balance Board is a balance pad designed for consoles, working mainly …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Monika Valešová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HEMZÁČEK, Petr. Sledování změn posturální stability při dlouhodobém tréninku na přístroji Nintendo Wii. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/