Bc. Lukáš Jurečka

Diplomová práce

Hodnocení a výběr dodavatelů ve vybraném podniku

Evaluation and selection of suppliers in the particular company
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou hodnocení dodavatelů a jejich výběru v kon-krétním podniku. V první části práce jsou definovány teoretické aspekty související s danou problematikou a aplikovanými metodami. Cílem práce je analyzovat stávající systém hodnocení dodavatelů a na základě zjištěných výsledků, prostřednictvím kon-krétních rozhodovacích metod, provést hodnocení dodavatelů a navrhnout …více
Abstract:
The Diploma thesis deals with the evaluation of suppliers and their selection in a particu-lar enterprise. The first part defines theoretic aspects related to the issue and applied methods. The aim of this thesis is to analyse the existing rating system of suppliers, and on the basis of the results, through specific decision-making methods to evaluate the suppliers and propose a new system of evaluation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Petr Besta, Ph.D.
  • Oponent: Václav Nétek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.