Petr Adámek

Diplomová práce

Detekce a prevence průniků do síťových systémů

Network intrusion detection and prevention systems
Anotace:
Na začátku mé diplomové práce je objasněna problematika IPS/IDS systémů, jejich typy a možnosti nasazení v praxi. Další část je zaměřena na IDS systém Snort, jeho vlastnosti a nastavení pro účinnou detekci průniků v síti. V poslední části jsou objasněny pojmy týkající se penetračního testování a následně pomocí různých bezpečnostních nástrojů je otestován navržený systém.
Abstract:
At the beginning of my diploma thesis IPS/IDS systems, their types and possible deployment strategies are explained. The next section is focused on IDS system Snort, its features and set-up for effective detection of network intrusions. In the last section, terms relating to penetration testing are clarified and proposed system is tested by using various security tools.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Pavel Nevlud
  • Oponent: Jaroslav Zdrálek

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.