Jan Barták

Bakalářská práce

Diverzifikace produktů společnosti pekárna ADÉLKA a.s. v Pelhřimově

Product Diversification of ADÉLKA Bakery a.s. in Pelhřimov
Anotace:
Cílem bakalářské práce je na základě sledování vývoje produktové řady a poptávky na trhu rozšíření portfolia výrobků společnosti Adélka a.s. V teoretické části práce jsou uvedeny základní pojmy podnik, jeho cíle a druhy. Pojem diverzifikace a její formy. Dále je objasněn produkt a jeho pět úrovní, což jsou jádro výrobku, základní produkt, idealizovaný očekávaný produkt, rozšířený produkt, a potenciální …více
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to expand the product portfolio of Adélka a.s. based on monitoring the development of product line and market demand. In the theoretical part, the basic concepts of the enterprise, its objectives and types are presented. The concept of diversification and its forms. It also explains the product and its five levels, which are the product core, the basic product, the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/l1ro3/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Blanka Zimáková
  • Oponent: Ing. Jiří Zelený

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze