Bc. Kyoung Ae YUN

Bachelor's thesis

Imagination in S. T. Coleridge´s poem "The Rhime of the Ancient Mariner"

Imagination in S. T. Coleridge´s poem "The Rhime of the Ancient Mariner"
Abstract:
The aim of this thesis is to study the concept of an English Romantic poet, Samuel Taylor Coleridge?s imagination. It also aims to interpret Coleridge?s great poem, The Rime of Ancient Mariner. This thesis focuses on how Coleridge perceives imagination and how his perception of imagination is related to his poem, The Rime of Ancient Mariner. The thesis is divided into three chapters. The first chapter …more
Abstract:
Cílem předkládané práce je analyzovat imaginaci v díle anglického básníka Romantismu Samuala Taylora Coleridge. Práce interpretuje jednu z autorových nejvýznamějších básní - Balada o starém námořníkovi. Zaměřuje se na způsob, jakým Coleridge vnímá imaginaci a jakým způsobem se tato projevuje v básni Balada o starém námořníkovi. Práce je rozdělena do tří částí. První kapitola sleduje vývoj imaginace …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2011
Accessible from:: 21. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2011
  • Supervisor: Mgr. Petr Filip

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

YUN, Kyoung Ae. Imagination in S. T. Coleridge´s poem "The Rhime of the Ancient Mariner". Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.4.2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 21. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

University of Ostrava

Faculty of Arts

Bachelor programme / field:
Philology / English Language and Literature

Theses on a related topic