Bc. Jan BÍLEK

Diplomová práce

Návrh konstrukční úpravy vstupní části elektrárenského výměníku pomocí numerických simulací proudění páry

The inlet design of the heat exchanger based on the numerical simulation of the flowing steam
Anotace:
Tato práce se zabývá úpravou vstupní části vysokotlakého tepelného výměníku. Tepelný výměník je zařízení, které se využívá v elektrárnách a teplárnách ke zvýšení účinnosti tepelného oběhu celého systému. Funkce spočívá v předehřevu napájecí kondenzované vody, kterou ohřejeme ve výměníku pomocí odběrové páry z turbíny. Na základě zadání společností ŠKODA POWER, s.r.o. byl vytvořen zjednodušený model …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on the construction of steam inlet of the heat exchanger. A heat exchanger is the equipment which is used to increase efficiency of heat transfer in power stations and in heating plants. The function of the heat exchanger is to preheat feed water with an extracted water vapour from a turbine. Based on the task, given by ŠKODA POWER, Ltd., we created a simplified model …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2011
Identifikátor: 41543

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2011
  • Vedoucí: Doc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BÍLEK, Jan. Návrh konstrukční úpravy vstupní části elektrárenského výměníku pomocí numerických simulací proudění páry. Plzeň, 2011. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 31. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd