Gabriela Havlíčková

Bakalářská práce

Výkaz zisku a ztráty dle české legislativy a mezinárodních účetních standardů na příkladu vybraného podnikatelského subjektu

Income Statement according to Czech Legislative and International Financial Reporting Standards on the example of selected company
Anotace:
Hlavním cílem bakalářské práce je porovnání rozdílů v sestavování výkazu zisku a ztráty dle české účetní legislativy a mezinárodních účetních standardů ve firmě Crystalex CZ, s. r. o. Bakalářská práce ukazuje vývoj této společnosti v letech 2009 2014 pomocí vertikální a horizontální analýzy a uvažuje přechod na účtování dle mezinárodních účetních standardů. Důležitým podkladem při zpracování daného …více
Abstract:
The main aim of the bachelor thesis is to compare the differences in drawing up the income statement according to Czech legislative and international financial reporting standards in Crystalex CZ, s. r. o. company. Bachelor thesis indicates the development of the company in the years 2009 2014 using vertical and horizontal analysis and considers the change of accounting according to international financial …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2016
Zveřejnit od: 6. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Olga Malíková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Havlíčková, Gabriela. Výkaz zisku a ztráty dle české legislativy a mezinárodních účetních standardů na příkladu vybraného podnikatelského subjektu. Liberec, 2016. bakalářská práce (Bc.). Technická univerzita v Liberci. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 6.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 6. 5. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta