Bc. Jan Jekl

Master's thesis

Matematické modely neuronu

Mathematical models of the neuron
Anotácia:
V této diplomové práci se věnujeme modelování neuronové komunikace. Představíme Hodgkinův Huxleyho model. Tento čtyř dimenzionální model zjednodušíme na dvoudimenzionální Bonhoefferův Van der Polův model, který následně zkoumáme v závislosti na jeho parametrech. Nalezneme Hopfovu bifurkaci vzhledem ke změnám velikosti působícího konstantního proudu. Prozkoumáme také model z pohledu periodicky působícího …viac
Abstract:
In this thesis we study communication between neurons. We introduce a Hodgkin Huxley model. Then we reduce this four dimensional model onto two dimensional Bonhoeffer Van der Pol model. Moreover we study it's dependence on parameters and we find a Hopf bifurcation based on changing value of constant electrical current. Later we explore effects of periodic electrical current inhibiting our model. We …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2018
  • Vedúci: Mgr. Ondřej Pokora, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Lenka Přibylová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Master programme / odbor:
Mathematics / Mathematical Analysis