Bc. Marcela Machalová

Diplomová práce

Právo na život a smrt z pohledu sociální pedagogiky a současné společnosti

The Right to Life and the Right to Die from the Perspective of Social Pedagogy and the Current Society
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku práva na život a smrt z pohledu sociální pedagogiky a současné společnosti. Teoretická část se zabývá hodnotou a smyslem lidského života, popisuje proces umírání a samotnou smrt jako zánik lidského organismu. Pozornost je věnována především otázkám interrupce, sebevraždy, eutanazie a trestu smrti. V praktické části jsou zpracovány a interpretovány výsledky …více
Abstract:
The dissertation work deals with the right to life and the right to die from the view of the social pedagogy and the contemporary society. The theoretical part examines the value and the meaning of human life and describes the phase of dying and the death itself as a human organism termination. The attention is paid above all to the topics such as interruption, suicide, euthanasia and death punishment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2014
Zveřejnit od: 17. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Jaroslav Balvín, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Machalová, Marcela. Právo na život a smrt z pohledu sociální pedagogiky a současné společnosti. Zlín, 2014. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe