Bc. Kamil TLUŠŤÁK

Diplomová práce

Simulovaná havárie vozidla převážejícího vybranou chemickou látku ve vybraném městě

Simulated accident of car lifting defined chemical substance in defined city
Anotace:
Cílem této diplomové práce je nasimulovat havárii vozidla převážejícího vybranou nebezpečnou chemickou látku ve vybraném městě. Pro zvolení místa nehody bylo využito statistického šetření četnosti dopravních nehod. Pro zvolení chemické látky bylo využito analýzy látek využívaných v okolí místa události. Pomocí simulace následně popsat a vytvořit návrh řešení vzniklé mimořádné události složkami IZS …více
Anotace:
ní počtu ohrožených osob. Simulace byla provedena pomocí softwaru TerEx. Následně byl vypracován návrh řešení vzniklé mimořádné události složkami IZS. Na základě provedené simulace by možné stanovit, že v osídlené oblasti, kde se nachází vysoký počet obytných a administrativních budov, představuje přeprava nebezpečných látek a směsí značné nebezpečí.
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to simulate a road accident of a vehicle carrying a chosen dangerous chemical substance in a chosen city. We chose a crash site based on statistical inquiry of the number of road accidents. We chose a chemical substance by analyzing substances used in the vicinity of the chosen city. Through the use of simulation, we described and created a proposition of solving the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016
Zveřejnit od: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TLUŠŤÁK, Kamil. Simulovaná havárie vozidla převážejícího vybranou chemickou látku ve vybraném městě. Č. Budějovice, 2016. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 13. 5. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 9npttl 9npttl/2
13. 5. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
13. 5. 2016
Bulanova, L.
14. 5. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.