Miroslava Kohoutová

Bakalářská práce

Dlouhodobý hmotný majetek se zaměřením na účetní a daňové odpisy

Tangible fixed assets with a focus on accounting and tax depreciation
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá teoretickým a právním vymezením dlouhodobého hmotného majetku a metodami jeho účetního a daňového odpisování. V tomto kontextu je popsán i význam jeho inventarizace a problematika odložené daně. Práce je doplněna praktickými příklady odpisování a srovnáním účetních a daňových odpisů včetně jejich vlivu na základ daně. Součástí předkládané práce je i vlastní návrh vnitropodnikové …více
Abstract:
This bachelor thesis defines from the theoretical and legal point of view the concept of tangible fixed assets and states the methods of their accounting and tax depreciation. Similarly, the implications of their inventory and the topic of deferred tax are described by this work. Practical examples of depreciation and a comparison of accounting and tax depreciation (including their impact on the tax …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2019
  • Vedoucí: Ing. Petr Kubát
  • Oponent: doc. Ing. Hana Bohušová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS