Theses 

Postoj československé diplomacie k rúrské krizi roku 1923 – Bc. Juraj Ondriaš

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Bc. Juraj Ondriaš

Diplomová práce

Postoj československé diplomacie k rúrské krizi roku 1923

The Attitude of the Czechoslovak Diplomacy towards the Ruhr Crisis in 1923

Abstract: The thesis is concerned with the stance of Czechoslovakia towards the Ruhr crisis of 1923. It also analyzes Czechoslovak relations towards France, Britain and Germany as well as the issue of German reparations from the Paris Peace Conference after World War One until the passage of the Dawes Plan in 1924.

Abstract: Práca sa zaoberá postojom Československa ku kríze v Porúrí v r. 1923. Ďalej je v nej rozoberaný vzťah Československa k Francúzsku, Británii a Nemecku a otázka nemeckých reparácií od Parížskej mierovej konferencie po Prvej svetovej vojne do prijatia Dawesovho plánu v r. 1924.

Klíčová slova: Rúrská krize, reparace, Dawesův plán, mezivojnová diplomacie, Československo, Výmarská republika, Edvard Beneš, Raymond Poincaré, Gustav Stresemann, Wilhelm Cuno Ruhr Crisis, reparations, Dawes Plan, interwar diplomacy, Czechoslovakia, Weimar Republic, Wilhelm Cuno

Jazyk práce: slovenština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2013
  • Vedoucí: PhDr. Vladimír Černý, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Zdeněk Kříž, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 5. 2019 11:03, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz