Theses 

Antisionismus u krajní levice a pravice v českém prostředí – Petr JENDELE

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Politologie / Politická filozofie

Petr JENDELE

Diplomová práce

Antisionismus u krajní levice a pravice v českém prostředí

Antizionism on extreme Left and right wing in the Czech society

Anotace: Práce má za úkol popsat vztah krajní pravice a krajní levice k antisionismu v České republice. Za tímto účelem bude nejprve popsán vývoj antisemitismu a jeho tři historické podoby (antijudaismus, rasový antisemitismus a novodobý antisemitismus po druhé světové válce). Součástí novodobého antisemitismu je popírání holocaustu a antisionismus, který je pro účel práce nejdůležitější. V další části se práce bude soustředit na vymezení krajní levice a krajní pravice obecně a následně v českém prostředí. Ve finální části bude aplikována antisemitská a antisionistická teorie na konkrétní krajně pravicové a krajně levicové subjekty v České republice. Snahou je zjistit, zda se oba póly ve svých výpovědích shodují, nebo jsou jejich tvrzení naprosto odlišná.

Abstract: The goal of the thesis is to describe the relationship of the extreme right and left wing to the anti-Zionism in the Czech Republic. For that purpose, the development of Antisemitism and its three historical forms (anti-Judaism, racial anti-Semitism and modern post-Second-World-War anti-Semitism) will be discussed first. Denial of the Holocaust and anti-Zionism are those parts of modern Antisemitism which are the most important for the goal of the thesis. In its next part, the thesis focuses on the delimitation of the right and left wing in general, and then in the Czech environment. In its final part, anti-Semite and anti-Zionism theories will be applied to concrete extreme right and left wing subjects in the Czech Republic. The goal is to find out whether both sides are identical in their statements or whether they are completely different.

Klíčová slova: antisemitismus, rasismus, antisionismus, krajní pravice, krajní levice, Izrael

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2012
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. M.A. Jan Charvát, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

JENDELE, Petr. Antisionismus u krajní levice a pravice v českém prostředí. Ústí nad Labem, 2012. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 4. 2019 09:59, 17. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz