Mgr. Ivana HOŘÍNKOVÁ

Disertační práce

Vliv metody výuky čtení na čtenářské dovednosti žáků 1. stupně ZŠ

The influence of teaching method of reading on pupils' reading skills at the 1st grade of elementary school
Anotace:
V předkládané disertační práci se zabýváme hledáním možných souvislostí mezi porozuměním textu u žáků na 1. stupni ZŠ a užitou výukovou metodou čtení. Hledáme odpovědi na otázku, zda existuje vztah mezi zvolenou výukovou metodou čtení a správností dekódování formy textu anebo mezi zvolenou výukovou metodou čtení a dekódováním významu textu. Práce tak reaguje na nesčetné diskuse týkající se výběru výukových …více
Abstract:
This dissertation deals with the search for possible links between the reading comprehension of pupils in the first grade of primary school and the methods used to teach them reading. We are looking for answers to the question of whether there is a relationship between the chosen method of teaching reading and the accuracy of decoding a form of text or between the chosen method of teaching reading …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Radana Metelková Svobodová, Ph.D., doc. PhDr. Radana Metelková Svobodová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HOŘÍNKOVÁ, Ivana. Vliv metody výuky čtení na čtenářské dovednosti žáků 1. stupně ZŠ. Ostrava, 2019. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta