Mgr. Ivana HOŘÍNKOVÁ

Doctoral thesis

Vliv metody výuky čtení na čtenářské dovednosti žáků 1. stupně ZŠ

The influence of teaching method of reading on pupils' reading skills at the 1st grade of elementary school
Abstract:
V předkládané disertační práci se zabýváme hledáním možných souvislostí mezi porozuměním textu u žáků na 1. stupni ZŠ a užitou výukovou metodou čtení. Hledáme odpovědi na otázku, zda existuje vztah mezi zvolenou výukovou metodou čtení a správností dekódování formy textu anebo mezi zvolenou výukovou metodou čtení a dekódováním významu textu. Práce tak reaguje na nesčetné diskuse týkající se výběru výukových …more
Abstract:
This dissertation deals with the search for possible links between the reading comprehension of pupils in the first grade of primary school and the methods used to teach them reading. We are looking for answers to the question of whether there is a relationship between the chosen method of teaching reading and the accuracy of decoding a form of text or between the chosen method of teaching reading …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2019
  • Supervisor: doc. PhDr. Radana Metelková Svobodová, Ph.D., doc. PhDr. Radana Metelková Svobodová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HOŘÍNKOVÁ, Ivana. Vliv metody výuky čtení na čtenářské dovednosti žáků 1. stupně ZŠ. Ostrava, 2019. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta