Mgr. Barbara Turková

Master's thesis

Výuka anglického jazyka na 1. stupni ZŠ reflektovaná s odstupem žáky gymnázia.

Primary school English teaching as reflected by secondary school students.
Anotácia:
Práce se zabývá sledováním efektivity zahájení procesu učení se anglickému jazyku v preprimárním a primárním vzdělávání, žákovskou reflexí raných začátků učení se, případně různých motivačních faktorů provázejících vztah k učení včetně rodinného zázemí. Výzkum byl realizován pomocí dotazníku, testu a rozhovoru. Sledovanou skupinou byli žáci břeclavského gymnázia.
Abstract:
The thesis deals with monitoring the efectivity of early second language aquisition in pre-school and primary school education, student reflection of early stages of learning, and various motivational factors accompanying one’s relationship to learning (including family background). The research was conducted via a questionnaire, a test and an interview. The target group comprises of the students of …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 2. 2018
  • Vedúci: Mgr. Petr Najvar, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Eva Minaříková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta