Žaneta Novotná

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Alternativní a augmentativní komunikace u dětí s PAS, které mají narušenou komunikační schopnost

Anotácia:
Tato absolventská práce je zaměřena na problematiku alternativní a augmentativní komunikace (AAK) u dětí s PAS, které mají narušenou komunikační schopnost. Cílem je získání názorů a zkušeností na a s AAK z pohledu rodičů dětí s autismem a narušenou komunikační schopností, které byly zjišťovány prostřednictvím dotazníkového šetření. Absolventská práce je dělena na tři kapitoly: úvod, teoretická část …viac
Abstract:
This Thesis is focused on problem solving of issues related to alternative and supplemental communication styles related to children with ASD (autism spectrum disorder). Objective of the thesis is to gain the opinions and experiences with alternative and supplemental communication styles. Research was undertaken through the form of questionnaires. Questioned were parents of ASD children and parents …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2019
  • Vedúci: Mgr. Marie Ortová
  • Oponent: Mgr. Martina Anderová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická