Bc. Miroslava PETROVÁ

Diplomová práce

Volnočasové aktivity v domovech pro seniory a jejich vliv na kvalitu života seniorů

Leisure activities in retirement homes and their impact on quality of life of seniors
Anotace:
Diplomová práce se zabývá volnočasovými aktivitami v domovech pro seniory a jejich vlivem na kvalitu života seniorů. Cílem práce je zjistit, jaké volnočasové aktivity senioři nejvíce navštěvují a jak ovlivňují jejich kvalitu života. K tomu je využita jako základní výzkumná metoda rozhovor, který je směřován nejen na seniory, ale také na zaměstnance zařízení a realizátory aktivit; jako doplňková výzkumná …více
Abstract:
This diploma thesis deals with free time activities in retirement homes and their influence on the quality of seniors´ life. The main aim of this thesis is to find out what kind of leisure activities seniors most attend and how these activities influence their quality of life. An interview is used as a basic research method which is focused not only on seniors, but also on staff and activity implementers …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ivana Kratochvílová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PETROVÁ, Miroslava. Volnočasové aktivity v domovech pro seniory a jejich vliv na kvalitu života seniorů. Ústí nad Labem, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta