Clemens Zeiler

Diplomová práce

Women in top leadership positions - Research in the socialization process

„Ženy na vedoucích pozicích - výzkum procesu socializace“
Anotace:
Jaká je charakteristika žen, které se dostaly na vedoucí pozice nebo do vrcholového managementu? V této práci se autor chce soustředit na proces socializace se zvláštním zaměřením na vliv socializace na ženy ve vedoucích pozicích. Výzkum navíc určuje, jakým způsobem má negativní nebo pozitivní dopad na jejich kariéru. V první kapitole práce autor definuje všechny potřebné teoretické definice, které …více
Abstract:
What are the characteristics of women who have made it into leadership positions or top management positions? In this thesis, the author wants to concentrate on the process of socialization with special focus on the influence of the socialization on women in leadership positions. Additionally, the research determines in which ways it has a negative or positive impact on their careers. In the first …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2020
  • Vedoucí: Zuzana Křečková Kroupová
  • Oponent: Alena Filipová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/79434

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / International Business - Central European Business Realities