Ondřej Domes

Bakalářská práce

Rekonstrukce ulice Hanácká a Kovářská v Přerově

Anotace:
Cílem bakalářské práce je zpracování rekonstrukce ulice Hanácká a Kovářská v Přerově. Ulice se nachází v místní části města Přerova X Popovice. Rekonstrukce spočívá ve zvýšení kvality vozovky, zlepšení schůdnosti chodníků a zajistění odvodnění komunikace a přilehlého okolí.
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to prepare reconstruction of Hanácká and Kovářská streets in city of Přerov. The streets are located in the city's district of Přerov X Popovice. The reconstruction consists of increasing roadway quality, improving sidewalk passability and ensuring water drainage from the road and its surroundings.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. František Haburaj, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Domes, Ondřej. Rekonstrukce ulice Hanácká a Kovářská v Přerově. Pardubice, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera