Bc. Jolana Stehlíková

Bakalářská práce

Souvislost aktuálního a preferovaného komunikačního stylu lékaře s kvalitou pracovní aliance u pacientů s medicínsky nevysvětlenými symptomy

The Relationship Between Actual and Preferred Communication Style of a Medical Doctor and Quality of Working Alliance in Patients with Medically Unexplained Symptoms
Anotace:
Cílem této studie bylo ověřit souvislost mezi komunikačním stylem lékaře a kvalitou pracovní aliance u pacientů s medicínsky nevysvětlenými symptomy a u běžných pacientů, kteří sloužili jako kontrolní skupina. Kromě tohoto hlavního vztahu byl zkoumán také vliv moderátorů – reaktance a ke zdraví vztaženému locus of control. Vzorek byl složen z 522 respondentů (302 běžných pacientů a 203 pacientů s medicínsky …více
Abstract:
The aim of this study was to test the relationship between actual and preferred communication style of a medical doctor and quality of working alliance in patients with medically unexplained symptoms. These patients served as a control group. Beside this main relationship, the effect of moderators was examined – reactance and health locus of control. The sample consisted of 522 respondents (302 common …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. Tomáš Řiháček, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Dana Juhová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií