Theses 

Ověření vhodnosti dvou různých linií Amurského lysce k produkci užitkových hybridů kapra obecného s plemenem M2 na mateřské pozici - širokoplošný test – Zbyněk VOJTĚŠEK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Fakulta rybářství a ochrany vod

Bakalářský studijní program / obor:
Zootechnika / Rybářství

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek

Zbyněk VOJTĚŠEK

Bakalářská práce

Ověření vhodnosti dvou různých linií Amurského lysce k produkci užitkových hybridů kapra obecného s plemenem M2 na mateřské pozici - širokoplošný test

Verifying the suitability of two different lines Amur mirror carp to produce commercial hybrids of common carp breed with M2 on maternity position - wide-area test

Anotace: Hlavním cílem této bakalářské práce bylo porovnání přežití a růstu kříženců kapra obecného s použitím dvou linií Amurského lysce. Test byl založen pomocí vrcholového křížení s plemenem M2 na mateřské pozici. Na tuto mateřskou linii byli kříženi samci plemene M2 (pro produkci čistého plemene za účelem ověření heterozního efektu), Severského lysce M72, a dvě linie Amurského lysce (Alp vyšlechtěn v Pohořelicích a Alv vyšlechtěn ve Vodňanech). Jako kontrolní plemeno byl využit šupinatý hybrid Ropšínského kapra s kaprem Tatajským. Test probíhal na pěti lokalitách od vysazení váčkového plůdku (K0) až po odchov do tržní velikosti K3. V průběhu odchovu se prováděly pravidelné odlovy, za účelem kontroly růstu a přežití. Po následném stanovení korigovaných hmotností a přežití pro kvalitnější vyhodnocení výsledků. Následně byly zjištěny rozdíly mezi plemeny a stanoven heterozní efekt. Po vyhodnocení testu, kdy linie křížené na mateřské plemeno M2 dosáhly lepších výsledků, než čistokrevná linie bych tuto linii nedoporučoval ke komerčnímu chovu. Naopak obě linie Amurského lysce by pro komerční chov mohly být velmi dobře využívány, zejména díky vyšší odolnosti kříženců proti KHV.

Abstract: The main aim of this work was to compare the survival and growth of common carp hybrids using two lines of Amur mirror carp. The test was created using the top cross breed with M2 on the maternity position. On the maternal line were crossbreeded males M2 (for the production of pure breed to verify the heterosis effect), the Nordic mirror carp M72, and two lines of Amur mirror carp (Alp - bred in Pohořelice and Alv - bred in Vodňany). As a control, the breed of hybrid Ropšín scaly carp and carp Tataj were used. The test was conducted at five locations from planting of the yolk sack (K0) until rearing up to the market size K3. During rearing regular catches were carried out, in order to control the growth and survival. After the subsequent determination of the corrected weight and survival for better quality of evaluation were determined. Consequently, some differences were found between the breeds and heterogeneous effect was fixed. After evaluating the test, where the lines crossed on the parent breed M2 achieved better results than pure-bred lines, I would not recommend this line for commercial breeding. In contrast, both lines of Amur mirror carp could be very well used for commercial farming, mainly due to higher resistance of hybrids to KHV.

Klíčová slova: Klíčová slova, kapr obecný, heterozní efekt, korigovaná hmotnost a přežití, Amurský lysec, vrcholové křížení, užitkovost

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2014
  • Zveřejnit od: 5. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. David Gela, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 5.5.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 5. 5. 2014 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=27461 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Fakulta rybářství a ochrany vod

Jak správně citovat práci

VOJTĚŠEK, Zbyněk. Ověření vhodnosti dvou různých linií Amurského lysce k produkci užitkových hybridů kapra obecného s plemenem M2 na mateřské pozici - širokoplošný test. Č. Bud., 2014. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Fakulta rybářství a ochrany vod

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 3. 2019 15:17, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz