Theses 

Odměňování zaměstnanců a zaměstnanecké benefity příspěvkové organizace – David Golomb

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

David Golomb

Bakalářská práce

Odměňování zaměstnanců a zaměstnanecké benefity příspěvkové organizace

Anotace: V této bakalářské práci je věnována pozornost tématu odměňování zaměstnanců azaměstnaneckým benefitům příspěvkové organizace. V teoretické části jsou charakterizoványzákladní pojmy, jejich význam a členění, současné trendy a nejvíce či nejčastěji poskytovanézaměstnanecké benefity. V praktické části je krátké seznámení s příspěvkovou organizací, sezdroji čerpaných z různých institucí a především dotazníkové šetření v příspěvkové organizaci,dále jsou pak uvedeny návrhy na zlepšení atraktivnosti zaměstnaneckých benefitů prozaměstnance příspěvkové organizace.

Abstract: This bachelor thesis deals with question related to remuneration of employees and employeebenefits in a state – refunded organization. In the theoretical part I define basic expressions andterms, explain their meaning and division, characterize current trends and the benefits whichare offered most often. In the practical part I introduce a contributory organization, resources Iworked with and the results of a survey. Finally I suggest a way to make employee benefitsmore attractive

Klíčová slova: odměňování zaměstnanců, zaměstnanecké benefity, mzda, plat, trendyv zaměstnaneckých benefitech, nejžádanější benefity, zdroje financování, dotazníkové šetření. / remuneration of emloyees, emloyee benefits, wage, salary, trends in employee benefits, the most attractive benefits, funding sources and questionnaire survey.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2019

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Bakalářská práce - Golomb David Bakalářská práce - Golomb David
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 16. 7. 2019 12:28, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz