Mgr. Viktor Belák

Diplomová práce

Projektivní metody v praxi poradenského psychologa

Projective Techniques in Counselling Psychologist Practice
Anotace:
Projektívne metódy v praxi poradenského psychológa. Diplomová práca mapuje základné otázky psychodiagnostiky, zameriava sa na projektívne techniky a oblasť poradenskej psychológie. Snaží sa popísať použitie projektívnych techník v poradenskej praxi a diagnostickej činnosti psychológov. Venuje sa základným a najčastejšie používaným technikám. Popisuje poradenský systém na Slovensku, jeho štruktúru, …více
Abstract:
Projective techniques in counselling psychologist practice. This master thesis is focused on basic questions in the field of psychodiagnostics methods with main intention to describe projective techniques and psychological counselling in general. We attempt to describe using of projective techniques in counselling practise and measurement in psychology. We have focused on basic and most preferred techniques …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2008
  • Vedoucí: PhDr. Tatjana Bláhová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie

Práce na příbuzné téma