Mgr. Viktor Belák

Master's thesis

Projektivní metody v praxi poradenského psychologa

Projective Techniques in Counselling Psychologist Practice
Abstract:
Projektívne metódy v praxi poradenského psychológa. Diplomová práca mapuje základné otázky psychodiagnostiky, zameriava sa na projektívne techniky a oblasť poradenskej psychológie. Snaží sa popísať použitie projektívnych techník v poradenskej praxi a diagnostickej činnosti psychológov. Venuje sa základným a najčastejšie používaným technikám. Popisuje poradenský systém na Slovensku, jeho štruktúru, …more
Abstract:
Projective techniques in counselling psychologist practice. This master thesis is focused on basic questions in the field of psychodiagnostics methods with main intention to describe projective techniques and psychological counselling in general. We attempt to describe using of projective techniques in counselling practise and measurement in psychology. We have focused on basic and most preferred techniques …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 5. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 26. 5. 2008
  • Supervisor: PhDr. Tatjana Bláhová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Master programme / field:
Psychology / Psychology

Theses on a related topic