Ing. Josef Pohorský

Bakalářská práce

Taylorovo pravidlo a finanční krize

Taylor Rule and the Financial Crisis
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá populárním Taylorovým pravidlem jakožto nástrojem predikce krátkodobých nominálních úrokových měr. Důraz je kladen především na příliš nízké úrokové sazby mezi lety 2003 – 2005, které dle autora Taylorova pravidla vedly ke vzniku nemovitostní bubliny ve Spojených státech. Práce nabízí i pohled na monetární politiku v České republice, která svým nastavením nevedla k podobnému …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the popular Taylor rule as a tool for short-term nominal interest rate predictions. The focus is put on too low interest rates between 2003 and 2005 that led to the rise of housing bubble in the United States according to the author of Taylor rule. The thesis offers a view of the monetary policy in the Czech Republic whose setting did not lead to the similar scenario …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2011
  • Vedoucí: prof. Ing. Antonín Slaný, CSc.
  • Oponent: Ing. Jan Jonáš, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta